• چهارشنبه،27 تیر 1397
 • ورود
     
   • ساخت یک حسگر برای تشخیص ...
    رفع ابهام از تعاریف شهر ...
    نقش فناوری های شهر هوشمند ...
    مفهوم شهر هوشمند
    پیدایش جزایر حرارتی در ...
   • کاربرد شبکه های سنسور ...
    مفاهیم شبکه حسگر بی سیم
    رویکردهای شهرداری مشهد و ...
    شهر هوشمند و مدارس هوشمند
    رویکردهای فناوری اطلاعات ...
   • پلتفرم شهر هوشمند
    سامانه کیف پول همراه
    نوزدهمین نمایشگاه ...
    اولین کنفرانس ملی شهرهای ...
    کامپیوترهای آفلاین
   • Smarter cities for ...
    Smart City Roadmap Group ...
    New York City’s Digital ...
    Smart ...
    Smart Cities ...
   • خانه هوشمند
    عصر کدها
    آموزش الکترونیک
    دهکده دیجیتال
    نجات زمین