• شنبه،25 اردیبهشت 1400
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • پویش‌های اجتماعی و محیط ساخته‌شده
    این تغییر دیدگاه نسبت به شهر (درک شهر به‌عنوان یک ماشین اقتصادی)، به دلیل ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۱/۰۹  
    ارزیابی شهر و بهبود شاخص قابلیت زندگی
    شهرهایی که اکنون در اقتصاد جهانی پیشرو هستند در طول زمان و به روش‌های مختلفی به ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۱/۰۹  
    «شهر هوشمند» و «شهر خردمند»
    با توجه به تغییرات شدید در مناظر شهرهای جهانی، زمانی مناسبی برای طرح این سؤال ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۱/۰۹  
    مردم هوشمند
    جلب مشارکت عمومی در امور شهری
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۶/۰۱  
    توسعه فناوریهای مرتبط با انرژی زیست توده
    فناپذیری سوختهای فسیلی، تنوع بخشی به منابع انرژی، توسعه پایدار، ایجاد امنیت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۱/۰۶  
    فناوری های نوین در حوزه فضای سبز شهری
    به کمک فناوری‌های پیشرفته‌ای که طراحی شده است می‌توان براساس یک جدول ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۵/۳۰  
    بررسی تجربیات جهانی در حوزه محیط زیست هوشمند - توسعه کشاورزی در شهر
    در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵، سازمان خواروبار و مواد غذایی سازمان ملل متحد (فائو) گزارش ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۵/۳۰  
    شهروندان حلقه مفقوده شهر هوشمند
    شهر هوشمند بدون شک با شهروندان هوشمند معنا پیدا می کند. و در مقوله شهر هوشمند ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۵/۰۲  
    کیفیت زندگی در شهرهای هوشمند
    انسان در انطباق زندگی خود با تکنولوژی همواره حرکت رو به جلو داشته است اما در ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۵/۰۲  
    نوآوری های شهری عامل محرکه شهر هوشمند
    ماموریت شهر هوشمند فراهم آوردن تکنولوژی و بسترهای لازم در مسیر هوشمندسازی شهرها ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۵/۰۲